Natuurlijk is ons streven u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Kopen op afstand:

Mocht u een product willen retourneren omdat het niet aan uw verwachtingen voldoet dan kan dit binnen 14 dagen na ontvangst. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de klant.

U dient het in de originele onbeschadigde verpakking en ongebruikt aan ons retour te zenden. Vergeet niet de aankoopfactuur bij te sluiten.

Als u, om welke reden dan ook, een product (of producten) retour wenst te sturen, dient u eerst contact op te nemen met onze klantenservice. Onze klantenservice beoordeelt de reden en geeft u vervolgens alle benodigde informatie instructies om het product retour te sturen.

Stuur  in geen geval een product retour zonder dat u hiervoor toestemming heeft van onze klantenservice. Zendingen zonder toestemming van onze klantenservice worden geweigerd en op uw kosten retour gestuurd.

Garantie:

Garantie op de door ons geleverde producten wordt gegeven zoals gehanteerd door ons fabrikant.

Om vast te kunnen stellen of een product voor garantie in aanmerking komt dient het bij ons te worden ingeleverd dan wel aan ons te worden geretourneerd. Het retourneren is op kosten van de klant.

Indien wij het zelf om welke reden dan ook niet kunnen beoordelen zullen wij het inleveren bij de fabrikant om zo tot een juiste beoordeling te kunnen komen.


Garantie voor hoverboards:

De hoverboard komt standaard met zes maanden fabrieksgarantie. Je factuur is je bewijs van garantie. Indien jouw hoverboard binnen zes maanden na aankoop gebreken vertoont, kom je in aanmerking voor een kosteloze reparatie*. Die krijg je alleen als het gebrek is ontstaan tijdens normaal gebruik van de hoverboard en je het gebrek direct na het ontstaan ervan meldt. Als uit ons interne onderzoek blijkt dat de schade niet binnen de garantie valt en verwijtbaar is doordat je nalatig of onzorgvuldig bent geweest , behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor de reparatie van je hoverboard (uiteraard in overleg en met jouw expliciete toestemming). Indien je geen gebruik wilt maken van onze reparatieservice brengen wij wel €50,- euro in rekening voor de gemaakte verzend- en onderzoekskosten.

 De garantie komt tevens te vervallen in de volgende gevallen:

  • Als blijkt dat je zelf hebt geprobeerd je hoverboard te repareren
  • Wanneer je zelf je hoverboard open hebt gemaakt
  • Op het moment dat je schade is ontstaan door slijtage, botsen, waterschade en rijden op niet vlakke ondergrond

De fabrieksgarantie geldt dus alleen als die onder de garantievoorwaarden valt. Je meldt een beroep op de garantievoorwaarden bij ons aan.

*Reparatiekosten zijn kosteloos binnen garantie, verzendkosten zijn echter altijd voor rekening van de koper.


Voorwaarden voor garantiebepaling

Om aanspraak te kunnen maken op garantie moet u het bestel nummer kunnen tonen. Montage/demontage en vervoerskosten komen voor jouw rekening. Garantie wordt niet verleend als er sprake is van oneigenlijk of buitensporig gebruik, onvoldoende onderhoud of indien het product voor verhuur is ingezet. Onze garantie gaat tot aan de fabrieksgarantie, dat is: het vervangen of repareren van het product of een onderdeel ervan op de locatie van AlfaBikes B.V.

Schade veroorzaakt tijdens het vervoer

U dient uw bestelde fiets en/of pakket direct te controleren bij aflevering. 
Wij behandelen achteraf geen klachten van zichtbare schade. Klachten van overige gebreken die 3 dagen na ontvangst van bestelling worden gemeld, nemen wij niet in behandeling.

Controlebeurt fietsen

Het is nodig om na plusminus drie maanden na aankoop of na de eerste 500 kilometers een eerste controlebeurt te laten doen. Klachten of gebreken voortvloeiend uit het nalaten van deze controlebeurt kunnen gevolgen hebben voor het aanspraak maken op garantie.

Alfa Bikes B.V. verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden

Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan AlfaBikes B.V. verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van AlfaBikes B.V. zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen. Schade / letsel ontstaan door een gebrek aan de fiets worden niet door ons vergoed.

Uiteraard worden we bij een probleem graag in de gelegenheid gesteld je fiets of artikel na te kijken en het probleem te beoordelen en/of op te lossen. Een vergoeding voor beoordeling, afmontage of reparatie elders, of reis /tijdkosten wordt hiervoor niet gegeven.

Procedure: gebreken, schade en problemen doorgeven

Indien er sprake is van gebreken, schade en problemen kun je contact opnemen met ons garantie reclamatie formulier. Vermeld hierin je volledige klachtomschrijving, compleet met foto / afbeelding van het probleem. Je melding wordt binnen 2 werkdagen in behandeling genomen. Na beoordeling van het probleem krijg je een bericht per e-mail.

 U dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door AlfaBikes B.V. op te geven adres. Dit kan zowel door middel van afgeven als verzenden. De kosten van het toesturen en retour sturen van garantie onderdelen, van en naar AlfaBikes B.V., zijn voor uw rekening. De kosten onder de 10 kg zijn momenteel € 6,95 per zending , en verzending van de gehele fiets meestal € 28,50 per zending. AlfaBikes B.V. vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

Als u het artikel bij onze afhaalbalie terug brengt of opstuurt, voorzie de fiets/het pakket van een kopie van de factuur. Bij ontvangst zal onze werkplaats het probleem beoordelen. Indien nodig wordt het product ter beoordeling naar de fabrikant toegestuurd. Vervolgens zullen wij het product (laten) repareren, of je krijgt een nieuw exemplaar thuis gestuurd. Voeg altijd een briefje bij met je bestelnummer, reden van de klacht, naam, adres en woonplaats.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AlfaBikes B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Roest vorming

U dient zelf zorg toe te dragen dat de fiets beschermd wordt tegen " roest op vorming "dit kan u voorkomen door het materiaal zoals stuur boutjes en moertjes enzovoort. Alles wat chrome is in te spuiten met siliconenspray, de importeur geeft daar namelijk geen garantie op! 

Herhaal dit regelmatig en een poetsbeurt daar houd een fiets ook wel van.

Insturen van gebreken, schade en problemen

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht hebt over de dienstverlening zoals u die ervaren hebt. Toch vragen wij je vriendelijk om je klacht via ons garantie reclamatie formulier door te geven.

Nadat wij uw melding hebben binnen gekregen ontvang u van ons een ontvangstbevestiging. Onze medewerkers van de afdeling Klantenservice zullen uw melding bekijken en proberen naar ieders tevredenheid dit op te lossen.

Zaken waarbij geen beroep kan worden gedaan op garantie

Slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, lagers, kabels en remblokken en roest

Bij verwaarlozing van zaken door de afnemer

Gekochte artikelen uit de opruiming/uitverkoop

Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen. Hieronder vallen ook reparaties die niet door of namens AlfaBikes B.V. zijn verricht.

Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen

Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden

Lichte krasjes als gevolg van transport (transportschade)

Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires

Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Retouradres:

AlfaBikes B.V.
Vareseweg 30
3047AV Rotterdam

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u deze voor een vlotte afhandeling, via ons contactformulier of per email te stellen.